Abonnementen

Speeltuinvereniging De Eekhoorn kent de volgende lidmaatschapsvormen.
  • Lidmaatschap per gezin: € 26,00 per seizoen.
  • Opa/Oma lidmaatschap:  Met ingang van seizoen 2024 is het Opa en Oma lidmaatschap helaas komen te vervallen.
  • Scholen in het basisonderwijs, per kalenderjaar  € 100,00. 
  • BSO en Kinderdagverblijf: per kalenderjaar  € 100,00. 
Betaling:
Betaling van de contributiegelden geschiedt via een contributienota, echter, indien men zich als nieuw lid aanmeld, dan dient het contributiegeld direct voldaan te worden aan één van de aanwezige toezichthouders.
Rekeningnummer NL11 INGB 0003478824,
t.n.v Algemene Speeltuinvereniging De Eekhoorn, Kortenhoef
Inschrijven:
Het inschrijfformulier kunt u ophalen (en direct invullen) bij de toezichthouder,  of via  de site invullen (zie pagina ‘lid worden’).
Bij verhuizing:
Wij vragen u vriendelijk uw verhuisbericht door te geven aan de ledenadministratie. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@speeltuindeeekhoorn.nl
Opzegging lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd, opzeggen kan vóór 1 december bij info@speeltuindeeekhoorn.nl, of schriftelijk:
Speeltuin de Eekhoorn
ledenadministratie
Elbert Mooijlaan 31a
1241 BA Kortenhoef

Reacties zijn gesloten.