Abonnementen

Speeltuinvereniging De Eekhoorn kent de volgende lidmaatschapsvormen.
  • Lidmaatschap per gezin: € 21,50 per seizoen.
  • Opa/Oma lidmaatschap:  € 10,00 per seizoen. (Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Opa/oma leden wonen binnen Gemeente Wijdemeren; de kleinkinderen (max 5) wonen buiten de gemeente Wijdemeren.)

Let op: U kunt binnen bovengenoemde lidmaatschappen maximaal 5 (klein)kinderen aangeven, voor ieder extra (klein)kind zal er per seizoen € 2,50 extra worden berekend.

  • Scholen in het basisonderwijs uit de dorpen Kortenhoef, ‘s Graveland en Ankeveen van de Gemeente Wijdemeren, per kalenderjaar  € 80,00 per seizoen.
Betaling:
Betaling van de contributiegelden geschiedt via een contributienota, echter, indien men zich als nieuw lid aanmeld, dan dient het contributiegeld direct voldaan te worden aan één van de aanwezige toezichthouders.
Rekeningnummer NL11 INGB 0003478824,
t.n.v Algemene Speeltuinvereniging De Eekhoorn, Kortenhoef
Inschrijven:
Het inschrijfformulier kunt u ophalen bij de toezichthouder of via deze pagina downloaden.
Het inschrijfformulier dient u volledig te hebben ingevuld en ondertekend, deze dient u mee te nemen naar de speeltuin. U kunt dit formulier níet mailen.
Bij verhuizing:
Wij vragen u vriendelijk uw verhuisbericht door te geven aan de ledenadministratie. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@speeltuindeeekhoorn.nl
Opzegging lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd, opzeggen kan vóór 1 december bij info@speeltuindeeekhoorn.nl, of schriftelijk:
Speeltuin de Eekhoorn
ledenadministratie
Elbert Mooijlaan 31a
1241 BA Kortenhoef

Reactiemogelijkheid is gesloten