Entreeprijzen

De entree bedraagt € 1,50 per kind. Ouders en begeleiders mogen gratis mee naar binnen. Begeleiders dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.

Reactiemogelijkheid is gesloten