Vrijwilligers

Onze speeltuin draait volledig met vrijwilligers. Mensen die zich belangeloos inzetten voor de kinderen uit Kortenhoef en omgeving.

We zijn erg blij met elke vorm van hulp en verzoeken u, mocht u tijd overhebben, om eens te mailen naar info@speeltuindeeekhoorn.nl we zoeken op diverse vlakken nieuwe mensen, van toezichthouders tot bestuursleden.

Verklaring Omtrent Gedrag
Vanaf komend seizoen (2023), vragen wij van ALLE vrijwilligers een geldig VOG (niet ouder dan 6 maanden). Deze kan de vrijwilliger kosteloos via de speeltuin aanvragen.

Op deze manier willen wij de veiligheid van onze kleine gasten waarborgen.

Als de VOG goedgekeurd is, vragen wij u een dagje mee te draaien, waarbij beide partijen kunnen kijken of er een ‘klik’ is.

Wanneer beide partijen positief zijn, kunnen we een samenwerking aangaan.

Gedragscode

In principe komen de meeste kinderen met een begeleider naar de speeltuin. Mocht er een keer een pleister geplakt moeten worden of er is andere hulp gewenst, dan zal de vrijwilliger nooit alleen met het kind in een ruimte zijn. Daarbij is er altijd doorkijk mogelijk vanuit het huisje en de toiletten.

Reacties zijn gesloten.